Paměti z činnosti a zahájení Turistického oddílu Baník Ostrava

26.03.2011 18:00

V červnu 1956 byl založen oddíl Junáka v Ostravě. Oddíl vedl Jiří Jahl a bývalí členové klubu Žlutá hvězda (1952 – duben 1956) byli jako družina starších s úkolem připravovat různé napínavé hry. Ke své činnosti jsme používali klubovnu bývalého klubu Žlutá hvězda.

          Do konce července 1956 už oddíl měl 10 členů ve věku 12 – 14 let. V činnosti oddílu bylo úkolem znalost a poznání přírody, znalost morseovy abecedy v různých prvcích, výpravy do přírody, krátkodobé stanové tábory, v mravech desatero chování junáka, orientace v přírodě atd. Vše do doby složení nováčkovské zkoušky. V roce 1957 byly vytvořeny tři družiny:

              Lišky –         rádce Svatopluk ŠMÍD – Fox

              Kamzíci -     rádce Jaroslav CÁGA – Tarzan

Bobři -         rádce Tadeáš LIS – Áš

Oddíl vedl Jaroslav ŠMÍD – Jo-Jo a Jiří JAHL – Sali.

V roce 1957 čítal oddíl okolo 15 až 20 členů (někteří chodili nepravidelně jak na schůzky tak na výlety).

          V květnu 1957 padl na oddíl „mrak“. Vzhledem k tomu, že oddíl nepracoval pod některou z organizací a současným zákazem Junáka, byl oddíl zrušen. Vzhledem k vyšším zájmům o pokračování výchovy mládeže jsme byli doporučeni státi se Turistickým oddílem TJ Baník Ostrava.

          V červenci 1957 jsme ještě byli v malém počtu na krátkém stanovém táboře.  

Schválením členů i se stávajícím vedením byla spolu s radou Baníku sepsána smlouva o činnosti v září 1957. Tak oddíl zahájil činnost v poskytnuté klubovně v budově Čapkovy sokolovny v Ostravě 1.

Oba vedoucí J. Šmíd a J. Jahl  prošli několika školeními, které pořádal krajský výbor turistiky prostřednictvím stanového tábora.  Mimo vedoucích odborů  turistiky byl lektorem školení poradce Sláva Moravec, zakladatel  pomníku padlých skautů na Ivančeně.

V září 1957 se zahájila činnost Turistického oddílu  klubovně Čapkovy sokolovny se třemi družinami:

Družina Žlutých –               rádce Jaroslav CÁGA – Tarzan

Družina Červených –        rádce Svatopluk ŠMÍD – Fox

Družina Modrých –           rádce Tadeáš LIS – Áša

K činnosti oddílu v letech 1957 – 1958:

  • Na schůzkách v klubovně jsme se věnovali topografii, orientaci v přírodě, znalosti zvířat, ryb, květin a stromů a dalším činnostem
  • Na hřišti Čapkovy sokolovny jsme hráli fotbal, tenis, vybíjenou a zkoušeli atletiku
  • Na výpravách po okolí Ostravy (Borovníky, Hošťákovice, Bělský les, povodí řeky Odry až na Landek a Beskydy) jsme dělali vše s tématikou  pobytu v přírodě jak teoreticky, tak i v praxi.
  • Účast na srazech turistických oddílů z kraje
  • Účast dvou tříčlenných hlídek v orientačních závodech v kraji    – umístění na 2. a 3.místě
  • Účast na prvomájovém průvodě
  • V období 7.-27. července 1958 byl uskutečněn stanový tábor s dřevěnými podsadami na louce u srubu Baníku pod Ostrou horou.

 Toto složení  s asi 20 hochy trvalo až do října 1958, kdy vedoucí oddílu Jiří JAHL odešel na vojnu. Po jeho odchodu vedl oddíl Jaroslav ŠMÍD až do roku 1960, kdy nastoupil další vedoucí Jiří GOJ.

 V roce 1991 jsme pořádali sraz nejvěrnějších členů Turistického oddílu Baník Ostrava po 33.letech v junácké klubovně v Ostravě – Svinově, kde náš bývalý rádce Svatopluk ŠMÍD vedl 10 let Junácký oddíl. Opětovně jsme se sešli ještě v roce 1994.

Jiří Jahl - SALI

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode